Vad är 

Corporate Health Responsibility?

Hur beskriver man ett slott? Som en bostad? Ett hus med många rum? Eller en byggnad som inte går att jämföra med andra byggnader? Ett slott är så mycket mer än en bostad eller en byggnad vilken som helst.
Lite så är det när vi får frågan om vad Corporate Health Responsibility är. Det innehåller en medarbetaranalys. Det ger en nulägeskartläggning över hur en organisation och dess medlemmar mår och hur de upplever arbetsplatsen. Och samtidigt går det inte att jämföra CHR med vanliga medarbetartester eller nulägeskartläggningar.

CHR är så mycket mer.

Företag som använder sig av CHR får


• En grundlig medarbetaranalys


• Omfattande, och samtidigt mycket strukturerad information om

- Hur innovativt företaget är.

- Hur väl företaget lever efter värderingar.

- Hur ledarskapet och organisationen fungerar.

- Hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt.

- Hur medarbetare och ledning får sina grundläggande behov tillgodosedda.

- Hur stort engagemang medarbetarna har i sina arbetsuppgifter såväl som i sitt företag. 

- Hur det står till med det Systematiska Arbetsmiljöarbetet, respektive den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön. 


DESSUTOM får företag som använder CHR

• Förslag på åtgärder som med statistisk signifikans ligger i linje med de resultat som kommit ut från analysen.

• En manual för hur företagets chefer och ledare ska gå till väga för att implementera åtgärderna som krävs för att ta medarbetarna, avdelningen och hela företaget till nästa nivå av välmående.

• Förslag på uppföljning för att säkerställa resultaten, bland annat med hjälp av riktade och regelbundna kartläggningar som följer upp resultaten av åtgärderna.


Corporate Health Responsibility är så mycket mer än en till enkät som ledningen delar ut och som cheferna sedan själva ska försöka analysera och komma med förslag på vad som ska göras.


Corporate Health Responsibility

Är helt svenskt. Det är framtaget för att mäta, analysera och uppgradera svenska företag, med medarbetare på den svenska arbetsmarknaden, eller på svenska företag med höga krav och tydliga värderingar ute i världen.

- Har en stor och tillförlitlig referensgrupp som utgör testets normgrupp. Närmare  130 företag har använt CHR.

-Har funnits på marknaden sedan 1999.

CHR är så mycket mer.

Omdömen


Varför 

Corporate Health Responsibility

Mycket information på bredd och djup.


För att kunna fatta rätt beslut om företagets strategier krävs ett skarpt beslutsunderlag.


Självklart vet företaget allt om sina produkter, om konkurrenternas produkter, om kundernas behov nu och i framtiden. Man gör löpande alla ekonomiska analyser, man har kompetent personal, inklusive en stab av erfarna ledare.


Vad kan gå fel? Speciellt när man dessutom arrangeraren påkostad kick-off en eller två gånger om året.


Det är just det, att man riskerar att fastna i tron att man gjort och gör allt, och att det sedan är en självgående apparat, som sköter sig själv, med undantag för några mindre justeringar här och där.


För att få grupper av människor att agera och fungera tillsammans krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Ett litet, till synes obetydligt missförstånd, kan fort växa förbi nivån av skavsår och snabbt eskalera till ett öppet köttsår.

 

Med tanke på att Gallup i sin världsomspännande undersökning kommit fram till att engagemanget hos medarbetare i svenska företag ligger på 16%, och att det enligt försäkringsbolaget Skandia är 45% av alla registrerade sjukfall som är registrerade av Försäkringskassan under första kvartalet 2018 rörde psykisk ohälsa, så finns det mycket att göra, och mycket att vinna på att göra det.


Men då gäller det att veta vad man ska göra, så att investeringarna får bästa och mest effektiva resultat. 


CHR kartlägger just det, och mycket mer. Till exempel hur stort engagemanget är på de olika avdelningarna i företaget. Så fort kartläggningen är klar levereras konkreta förslag på hur man kan göra det starka i bolaget ännu starkare, och på hur man kan stärka det som inte är riktigt lika starkt än.


Ibland kan man behöva göra regelbundna uppföljningar som visar om man är på rätt väg eller inte. Självklart finns det i så fall möjlighet till exakta pulsmätningar för att säkerställa att man gör rätt saker, och att man får önskade resultat.


Skulle det vara så att man på företaget vill ansvara för åtgärderna själv så räcker det ofta med att följa stegen i den inbyggda ledarmanual som kommer simultant med åtgärdsförslagen. Om man behöver eller vill ha extern hjälp med att implementera de åtgärder som föreslås, så tillhandahåller vi expertis från vårt erfarna och kompetenta nätverk. 


Om WE CHR AB

Anna Wilson och Tomas Enhager äger och driver WE CHR AB. Syftet med bolaget är att stärka medarbetarnas välmående och därigenom hjälpa företag och organisationer att bli ännu mer hållbara och lönsamma.


WE CHR AB använder Corporate Health Responsibility för att veta exakt hur läget är på varje enskild avdelning i alla de företag de får förtroendet att samarbeta med.


I de fall kunderna har behov av extern hjälp tillhandahåller de denna, antingen själva om det är den kompetensen som krävs, eller genom någon av de erfarna konsulter som finns i deras nätverk.


Anna och Tomas är själva med och kvalitetssäkrar och ser till att åtgärderna får de resultat de avser.


Anna Wilson

Har erfarenhet av näringslivet som går utanpå det mesta. Sina första företag startade hon redan 1984 i USA som 18-åring. Tillbaka i Sverige har Anna drivit ett femtontal verksamheter inom dagligvaruhandeln och utbildningsbranschen. Hon har erfarenhet som chef och ledare i över 30 år.


Anna är utbildad ekonom och har certifierat sig inom en rad olika ledarskapsverktyg, bland annat inom DISC, JTI,  Förändringens fyra rum, Situationsanpassat ledarskap och som coach. Sedan 10 år arbetar hon med att hjälpa och utveckla individer, ledare och organisationer.


På fritiden är Anna en friluftsmänniska som gärna paddlar kajak, klättrar i berg, dyker, surfar, skidar eller vandrar.


Annadriver sitt eget utbildningsbolag Wilson Utveckling AB

http://wilsonutveckling.se/Tomas Enhager

Har arbetat som föreläsare och utbildat inom personlig utveckling, motivation och värdebaserat ledarskap. Han har coachat landslagsidrottare och världsartister, ledare och chefer. Han har genomfört integrationsprojekt där alla nyanlända antingen fick arbete eller kom in på utbildningar. 


Tomas har skapat och arbetar med Broa Över som åstadkommer attitydförändring i hela kommuner på ett sådant sätt att näringslivet i de respektive kommunerna stigit på rankingen som Veckans affärer, respektive Företagarna genomfört.


På fritiden tycker Tomas om att träna utomhus och att skriva. Han har gett ut sju böcker varav en roman.


Tomas driver sitt eget bolag Enhager Visdom AB

https://www.enhager.se/Anna Wilson och Tomas Enhager


Förutom att de arbetar tillsammans med att genomföra CHR-mätningar, så arbetar de också med föreläsningar och utbildningar var för sig, och / eller tillsammans.

På scen fungerar de som ett team, som tillsammans fångar åhörarnas uppmärksamhet tack vare att de kompletterar varandra på ett unikt sätt. De är helt jämspelta, kan varandra innan och utan, och interagerar prestigefritt med stor värme, kunskap, erfarenhet och humor.


Anna och Tomas har tillsammans mycket erfarenhet och stor kompetens, men från lite olika områden, vilket gör att de täcker in ett brett område av kunskap.Tillsammans, eller var för sig, håller de kurser i förändring, ledarskap, motivation, stresshantering, konflikthantering, kommunikation, för att nämna några områden. Några

Referenser


 Några företag där Wilson Enhager har haft utbildning:

ABB, AIG Paris, AMF, Astra Zeneca, Baluba, Borås Högskola, C2C, Candidator, Carlsberg, Chrysler Sverige, Clas Ohlson, Cloetta, COOP Forum, COWI, Dagens Industri, Dalarnas läns landsting, Dell, DHL,  Ekobrottsmyndigheten, Electrolux, Ericsson, Ernst & Young, Exportrådet, Falkenbergs FF, Falkenbergs kommun, Folksam, Fotbollsförbundet, Försvarsmakten, GAIS, GE Bank, Golfförbundet, Guldfynd, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniorkester,  Harry ́s restauranger, HILTI, Hästens sängar, ICA,  If, IKANO Bank, IKANO Bostad, Kalmar läns sjukhus, Konserthuset i Stockholm, Kraft Freia Marabou, Loomis, LÓreal, LRF, Länsförsäkringar, Malaco, Manpower, Mc Donalds, Metro, Microsoft, Migrationsverket, Morris, MTG, Nacka kommun, NCC, Nässjö kommun, OKQ8, Oskarshamns sjukhus, PEAB, Pfizer, PGA, Pharmacia, Piketpolisen, Polisen, Postgirot, Preem, Ridsportförbundet, Ringhals, Sahlgrenska, Samhall, Sandvik, Santa Maria, SAP, SAS, SATS, SCA, SEB, Semcon, Serneke, SF, SIA glass, Siemens, Skandia, Skanska, Skatteverket, SMHI, Stadium, Stockholms filharmoniker, Svensk byggnadsindustri, Svenska kyrkan, Svenska Spel, SVT, SWECO, Swedbank, Swedish Open Båstad, Sydkraft, SÄPO, Södersjukhuset, Telenor, Telje energi, Tetrapak, Tobii, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Trygghetsrådet, TV4, Vattenfall, Volvo, Volvo Trucks, Visma m. fl.